Svenska Finnjolleförbundet
1954 bildades Svenska Finnjolleförbundet. Första Svenska Mästerskapen för Finnjolle seglades 1955 på Siljan. Svensk Mästare den gången blev Finnjollens konstruktör Rickard Sarby. Svenska Finnjolleförbundet är ett av Internationella Finnjolleförbundets nationella förbund. Vår målsättning är att utveckla Svensk Finnjollesegling - ge bra service till medlemmarna och på olika sätt arbeta för "att öka bredden". Den sociala gemenskapen och bra tävlingar, är viktig för att nå målet att få fler att segla Finnjolle, Olympisk enmansjolle i 63 år, 1952 -2015.
Vårt landslag
Björn Allansson
Hemsida
Max Salminen
Hemsida
Bilder
    


Stödjande medlem i Svenska Finnjolleförbundet Björn Allansson tränar i Cascais Finn SWE-636 Finnjolle till salu. Komplett segelfärdig 10.000 k
Finnjolleträning i Karlstad Finnjolleträning i Karlstad Engelska Mästerskapen 2015 Engelska Mästerskapen 2015
Engelska Mästerskapen 2015 Engelska Mästerskapen 2015 Engelska Mästerskapen 2015 Engelska Mästerskapen 2015
Norska Mästerskapen 2015 Ett historiskt skepp på besök i Karlstad Ostindiefararen Götheborg besöker Karlstad Perfect score for Cornish at UK Nationals

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 


Stödjande medlem i Svenska Finnjolleförbundet (Publicerad 2015-07-30)

Du som vill stödja svensk Finnjollesegling... du vet väl att du kan bli stödjande medlem i Svenska Finnjolleförbundet?
Genom din medlemsavgift 200 kronor / år, skapar du möjlighet till utveckling av svensk Finnjollesegling.
Svenska Finnjolleförbundets plusgiro: 170228-1

Som stödjande medlem, få du bland annat Internationella Finnjolleförbundets medlemstidning FINNFARE, som skickas till medlemmarna 4 ggr / år.

Ps. Glöm inte att notera stödjande medlem och ditt namn, bostadsadress, e-postadress m.m.

Bilden visar undertecknad när han tränar i april i "Oljebukten", Karlstad.

Seglarhälsningar Torsten Jarnstam / SWE 111
Ordförande Svenska Finnjolleförbundet

Photographer: Johan Forsman
Svenska Sjö - båtförsäkring för båtfolk av båtfolk,
nu i samarbete med Svenska Finnjolleförbundet
Logga för Svenska Sjö
Logga SM Falun