Swedish Finn Association
Swedish Finn Association 1954 was formed. First Swedish Championships for the Finn was sailed in 1955 on Lake Siljan. Swedish Champion at that time became Finnjollens designer Rickard Sarby. Swedish Finnjolle Association is one of the national associations of International Finn Association. Our goal is to develop Swedish Finn Sailing - providing excellent service to members and work in various ways to "increase the breadth." The community spirit and great competitions, is essential to achieve the goal of getting more people to sail Finnjolle, Olympic dinghy in 62 years, 1952 -2014.
Vårt landslag
Björn Allansson
Hemsida
Max Salminen
Hemsida
Pictures
    


Finn sailing at Ekoln in Uppsala Sola Cup 2014 Björn Allansson in first place rankings on ISAF's Finn Gold Cup 2014
Finn Gold Cup 2014 Finn Sailing on Ekoln today Finn sailing in Karlstad Finn sailing in Uppsala
P-Cup 2014 P-Cup 2014 Bernt Andersson Finn sail ... again! P-Cup in Karlstad 2014
Sailing Friday, October 10 in Karlstad P-cup in Karlstad Autumn leaf in Uppsala 2014 Bernt Andersson attention

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 


Finnjollesegling på Ekoln i Uppsala (Published 2014-10-22)

Rapport från Mikael Brandt i Uppsala: "Kom seglande högt i det grå (en havsörn) när Lasse kassör och jag stack ut 11:30 i dag. Lätt vind först , sen ökande upp mot 8 m/s i byarna, väldigt vridig SO-O."

Bilden visar Lars Maersk Hansen på väg hem till UKF´s hamn!

Seglarhälsningar Torsten Jarnstam / SWE 111
Ordförande Svenska Finnjolleförbundet

Photographer: Mikael Brandt
Svenska Sjö - båtförsäkring för båtfolk av båtfolk,
nu i samarbete med Svenska Finnjolleförbundet
Logga för Svenska Sjö