Swedish Finn Association
Swedish Finnjolle Association is one of the national associations of International Finn Association. Our goal is to develop Swedish Finn Sailing - providing excellent service to members and work in various ways to "increase the breadth." The community spirit and great competitions, is essential to achieve the goal of getting more people to sail Finnjolle, Olympic dinghy in 62 years, 1952 -2014.
Vårt landslag
Björn Allansson
Hemsida
Max Salminen
Hemsida
Pictures
    


Swedish Championship Finn 2014 Björn Allansson training in Lerkil Huvudkydd vid Finnjollesegling! SM in Lerkil 2014
SM in Lerkil 2014 Thomas Mild-Hansson och Björn Allansson Bjorn Allansson practicing in Lerkil facing SM 201 SM in Lerkil 2014
Devoti 2009, For Sale P-Cupen in Karlstad Sola Cup 2013 Finnsailing at Ekoln
Sola Cup 2013 Sola Cup 2013 Finn sailing in Uppsala Johan Forsman / SWE 52

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 


Svenskt Mästerskap Finnjolle 2014 (Published 2014-09-01)

Dagar innan årets SM startar, ser vi några Finnjollar uppställda i Lerkils hamn. Några tillresta Finnjolleseglare som tränade och installerade sig hos Lerkils Båtsällskap som arrangerade SM 2014.
Tjugofem deltagande Finnjollar. Svensk Mästare blev Björn Allansson som vann fem av nio delseglingar som var planerade. Studtals mycket hårda vindar och svårbemästrad havssjö, som gjorde det omöjligt att genomföra alla planerade delseglingar.

Seglarhälsningar Torsten Jarnstam / SWE 111
Redaktör för Svenska Finnjolleförbundets hemsida

Photographer: Torsten Jarnstam
Svenska Sjö - båtförsäkring för båtfolk av båtfolk,
nu i samarbete med Svenska Finnjolleförbundet
Logga för Svenska Sjö