Trimguide

Forum | Svara på detta inlägg
Mats Enblom   2009-09-18 17:50
I Norths senaste trimguide kan man läsa nedanstående trimtips, med hjälp av Googles språköversättare blir det kanske inte lika klart hur man ska trimma. Läs och begrunda:

Trimguiden

In less than 5 knots, hiking is emergency required, concentration and setup acres when crucial. Incoming goods find that raking bake at inches or two gives the boat more feel and bring the boom closer tons parallel. The best way ton make this adjustments is ton move the fattening bake one position RK the cover for and keep the fattening step in the same place. In light air the outhaul should fuel element 3 " forward OF the black bound and the inhaul for 3 " bakes from the aft edge OF the fattening. The more traveler should fuel element adjusted that in such a way the ends to OF the booms is 6 " inboard OF the gunnel. Play that mainsheet in such a way the top telltale of stable 20% OF the time.

Översättningen

På mindre än 5 knop, är vandring nödsituation krävs koncentration och acres installationsprogrammet vid avgörande. Inkommande varor finner att håva Grädda inches eller två ger båten mer känsla och föra bommen närmare ton parallellt. Det bästa sättet ton göra denna anpassning är ton flytta gödning baka en position RK locket på och hålla gödning steg på samma ställe. Mot bakgrund luft outhaul bör bränsleelement 3 "framför den svarta bunden och inhaul för 3" bakar från den bakre kanten av gödning. Ju mer resande ska bränsleelement att anpassas på ett sådant sätt ändarna för att i samband med den kraftiga är 6 "innanför den Gunnel. Play that storskotet på så sätt upp kontrollampa på stabila 20% av tiden.

Hälsningar

Mats
Johan Wijk  johan_wijk@yahoo.com 2009-09-21 12:27
Haha - ja du - det är nog tur att man seglar Victory-segel :-)

Du behöver logga in för att skriva i forumet

Betala med Swish
123 029 02 13
© Copyright 2018 Finnjolleförbundet