Ändring mätregel

Forum | Svara på detta inlägg
Sverker   2008-12-29 00:09
Hej, god fortsättning.

Har jag fattat detta rätt: Mätregeln ändras så att båtvikten sänks till 116 kg och elektronisk kompass tillåts. Eftersom kompassen väger en del kan man ta bort bly - om man har i båten - men då måste båten vägas in igen, inkl. balansmätning, och mätbrevet korigeras. Stämmer det? Och vem kan göra en sådan inmätning i Sverige?

/s
Richard  richardberglarsen@hotmail.com 2008-12-31 16:19
Det er korrekt at vi nu kan lette bådene for 3 kg, hvoraf kompasset i de fleste mnoderne joller vejer mellem 1,2 og 1,4 KG. Problemet er at båden skal måles om, da man ikke har lov til at ændre vægten uden at svinge båden igen. Vi har ingen uddannet måler i DK, som kan klare dette. HAr i det i Sverige ? Hvis i har kan vi måske lave en fælles måler Week End, hvor vi hjælper hinanden med at få "tunet" vores joller. Richard DEN 1½8 i Dragør
Per Nilson  per.nilson@comhem.se 2009-01-01 16:43
Låter som en vacker tanke. men kanske är det i första hand nybyggda båtar som kan dra nytta av viktsänkningen. Ska båten klara pendlingstestet efter att både ha fått en lättare kompass (= mindre massa framför tyngdpunkten) och mindre bly (= mindre massa bakom tyngdpunkten) lär man bli tvungen att slipa bort åtskilliga kg plast nära tyngdpunkten, om man nu inte har sådan tur att det från början ligger bly även där. De flesta båtar från 70-talet och senare (möjligen undantaget något enstaka amatörbygge) ligger ju redan väldigt nära eller på sin tillåtna svängningstid, och så ska det förstås vara i en entypsklass.

Om man ändå bestämmer sig för ombyggnaden bör man absolut själv lära sig göra en pendlingsmätning, se beskrivning i reglerna. (Det hade kanske varit roligare att i stället köpa en ny båt?) Saknas pendlingshakar kan man låta tillverka sådana på en mekanisk verkstad, enligt reglernas beskrivning. De kan ju användas fler gånger av andra intresserade. (De hakar som fanns på UKF på 70-talet finns eventuellt kvar någonstans i klubbhuset, men jag tror att de gick åt i branden 1982.)

Jag antar att regeln tillkommit som en anpassning till den elektroniska utveckling som gör det lättare att få tag på en bra elektronisk kompass med tidtagning än en vettig magnetkompass + ett bra startur. Vore det aktuellt för min del, skulle jag köpa den nya kompassen, sätta en blybit under och känna mig väldigt nöjd med att kunna läsa både kurs och tid utan problem. De placeringar jag skulle tjäna i varje start vore mycket mera värda än de 3 kg som jag med mycket funderande, besvär och kostnader skulle kunna få igen i någon procents ökad maxfart.

Ursäkta dessa virriga funderingar från en fördetting, jag är medveten om att jag kan ha missuppfattat hela saken.

Gott Nytt År till er alla, aktiva, blivande aktiva och fd-ingar!
/Per
Olof Lundqvist  olof.lundqvist@hotmail.com 2009-01-07 22:45
Det tycks vara så att Devoti säljer ett paket med elektronisk kompass inklusive justering av vikt till 116 kg inkl mätning för 380 Euro ex moms. Ett av kruxen är dock att båten måste till Devotis fabrik i Polen (om jag förstått det hela rätt).

Det tycks sakna godkända mätmän i Sverige och Danmark. Vikt och svingtest måste tydligen utföras. Såg på danska hemsidan att det funderas kring att hålla en slags "justerings- och mäthelg" inför VM i Danmark i början av juli 2009. Kanske vore det bra att hänga med där.

Är det någon som har några funderingar?
Sverker  sverker.hard@hotmail.com 2009-01-08 12:11
De som har vägarna mot EM i Bulgarien kan ju passa på att ta vägen om Polen. Men jag tycker kanske att "mätkapaciteten" bör finnas (mobilt?) också i Sverige. Kanske förbundet kan bekosta mätutrustning och utbildning av en eller två mätmän som kan göra en insats i samband med större regattor under kommande år, tex Karlstad, SM, TFO:s etc.? Kan ju också finnas äldre båtar utan mätbrev som kan få giltigt mätbrev vid sådana tillfällen.

/s
Olof  olof.lundqvist@hotmail.com 2009-01-08 14:15
Jag mailade just med André Budzin i Tyskland och han förklarade att de har en planerad justerings och mäthelg i Kiel helgen den 6-8 februari 2009. Lite långt att åka för er norrlänningar norr om Hallandsåsen, men klart ett attraktivare alternativ än att dra till Polen eller Ungern. Funderar dock på att göra en förfrågan om aktuell mätman med nödvändig utrustning, mot riklig ersättning, kunde tänka sig ta vägen förbi Sverige/Danmark för motsvarande övning en helg i vår. Detta skulle dock kräva ordentlig uppslutning från danska och svenska seglare för att vara rimligt.

Vad sägs?

Per Nilson  per.nilson@comhem.se 2009-01-10 21:59
En liten utvikning:

Det förtjänar att understrykas att en båt utan mätbrev aldrig kan vara en Finnjolle. För att den ska kunna bli det måste den i så fall mätas in. Det innebär placering i mätjigg samt alla andra mätningar som framgår av klassregeln, inkl. vägning, pendeltest, koll av roder mot mall etc, etc. Inräknat transporter (av båten till mätjiggen (enklast) eller av mätjiggen till Sverige (hu)) och arvode till mätman och assistenter torde man inte komma under en kostnad av grovt räknat 10000 - 15000 kr per båt, plus avgifterna till IFA för mätbok och div. dekaler.

Det är alltså viktigt att se till att den farkost man köper verkligen har ett mätbrev. Annars har man enbart köpt ett plastsjok med diverse beslag. Man kan ju ha jättekul ändå, men utanför resultatlistorna.

Den som äger en gammal båt med mätbrev bör betänka att mätbrevet sannolikt är en av de allra värdefullaste delarna av båten.

Beträffande pendeltest och viktsänkning:
Devotis erbjudande om allt-i-ett-pendeltest inkl elektronisk kompass förefaller förmånligt, om jag nu har uppfattat det rätt, dvs att den auktoriserade ommätningen ingår. Betänk tid och kostnader för en amatör att själv göra båten klar inför en eventuell "pendlingshelg"!

Glanskis på er!
/Per
Hans Gustavsson  hans.gustavsson@se.atlascopco.com 2009-01-12 08:17
Hej
Jag tycker debatten aktualiserar behovet av en mätman på närmare håll.
Helst i Sverige men åtminstonde i Norden.
Om det är realistiskt eller inte har jag ingen aning om!

Som tidigare ägare av en äldre båt under renovering och med visst tekniskt intresse så undersökte jag möjligheterna att mäta in båten.
Realistiskt sett är de väldigt nära noll....
Det finns säkert mätbrev till de flesta äldre båtar men stämmer de?
Jag är ytterst tveksam. De flesta båtar har under årens lopp modifierats utan ommätning och skulle nog inte klara en hårdare kontroll.

Antar att huvudproblemet med att mäta in en båt är mallarna.
Minns inte om mallarna finns digitaliserade eller om det ska göras.
Finns de i digitalt format så borde det inte vara så svårt att ta fram nya (godkända) mallar.
Kanske kan vi dela kostnaderna med Danskarna?
Utrustningen för swingtesten är inget större problem.

En billigare kompromiss är kanske att anta att skroven i de flesta fall är orörda, strunta i mallarna men göra de övriga mätningarna?
Men en mätman behövs trots det....

Det kanske kunde vara ett uppdrag för styrelsen att undersöka frågan!?

/Hasse
Olof   2009-01-12 12:09
Den mätning som behöver vidtas om vikten på skrovet ska sänkas till 116 kg är vikt samt pendeltest.

Mätning av skrov eller roder m.m. i jigg är inte behövligt.

Kostnaden för mätning i Kiel är begränsad till 20 Euro. Devoti erbjuder ommätning för 380 Euro exkl. moms. I båda fallen måste båten transporteras men jag är ganska säker på att Kiel är betydligt närmare för alla svenskar.

Enligt uppgift beräknar mätmannen från tyska seglarförbundet en tidsåtgång om ca 1 tim per båt.

Åtgärder som båtägaren behöver vidta inför mätningen är (i) ta bort all befintliga korrektionsvikter, (ii) ta bort befintlig kompass,(iii) ha ny elektronisk kompass monterad (iv) ha silkaflex tillgängligt för infästning av nya korrektionsvikter som anpassas till dels för att uppnå ny skrovvikt samt optimering av pendlingstest.

Då de flesta båtar som kommer att vägas om är tillverkade av Devoti gissar jag att korrektionsvikternas placering kommer vara ganska lika från båt till båt.

Kunde man få en mätman (t.ex. från Tyska seglarförbundet) att ta en tur till t.ex. Köpenhamn och eller ngn stans i Sverige skulle det, i vart fall i min värld, vara toppen.
Christian Finnsgård  christian.finnsgard@chalmers.se 2009-01-14 10:01
Hej på er!
Kul ämne! Alltid rätt att bryggsegla på kontoret...

Om man läser mätregeln/ändringen kommer man fram till massa kul.
1. Vill man bara byta till elektronisk kompass behöver man "bara" mäta om båten med omvägning. (detta om inte mätmannen misstänker att man ändrat blyvikter för att sänka vikten mer än det kompassen vägde).
2. Vill man sänka vikten genom att dessutom sänka vikten, eller bara sänka vikten måste båten svängas om och vägas.

Viktsänkningen som uppnås genom att montera ny kompass medför alltså inte att båten måste svängas om.
Vill man få bort ytterligare ca 1,5 kg bly blir det obligatoriskt.

Nu under torrseglingen här på jobbet började jag och en skeppsbyggare titta på detta.
Finns brackets att få tag på är resterande delar av mätjiggen ingen konst att bygga.
Att sen göra själva mätningen på varje båt är ju inte särskilt svårt. mätbrev, måttband och tidtagarur är det som krävs.
Beräkningarna som behöver göras är ingen utmaning för någon ingenjör, jag kan gärna bistå övriga som behöver hjälp.
Jag kommer gissningsvis att svinga min båt själv för att både kontrollera resultat före och efter modifiering och att senare få min båt ommätt. Men till att börja med kommer jag att väga om den för alt 1 ovan. Någon som har en lastcell för att väga?

Finns utrustningen i Karlstad Torsten?

Så två frågor som vi kanske kan ge styrelsen i uppdrag att utreda först:

I. Behövs Finn official measurer för alternativ 1 och/eller 2 ovan. Jag hittar inget om det i klassregeln, är det skillnad på finn official measurer och ISAF official measurer.
II. Finns några krokar resp. övriga utrustningen tillgängligt någon stans i Sverige?

Om svaret på fråga I är ISAF borde vi tillverka mätgigg till förbundet.
Om svaret på fråga II är att det finns och fråga I enligt ovan borde vi kunna ordna inmätning av många båtar enkelt. Då kommer jag själv att mäta om min båt först och sen få det konfirmerat av en mätman på hemmaplan.

/Christian
Per Nilson  per.nilson@comhem.se 2009-01-20 21:06
Jag kan inte förstå annat än att en licensierad mätman utsedd av SSF kan utföra vägning och pendlingstest av en Finnjolle, om bara rätt utrustning är tillgänglig, samt notera och signera de nya, godkända värdena i mätbrevet. Uppskattningsvis finns det uppemot 50 - 100 licensierade förbundsmätmän i landet. (Hittar dem inte på SSF:s webbplats, tidigare fanns de där.)

Gissningsvis finns det 2 - 5 uppsättningar med pendlingshakar på olika håll i landet. Det gäller bara att hitta dem. Eller tillverka nya, det är kanske lättare.

Någon mätjigg finns inte i Sverige. En mätjigg används för att få mallarna i exakt rätt läge när man mäter formen på ett Finnjolleskrov. Det tillverkas inga Finnjollar i Sverige, och därför behövs ingen mätjigg här. Såvitt bekant finns här heller inga av IFA godkända mallar. (En uppsättning äldre mallar fanns fortfarande i skrubben under trappan på UKF när jag slutade hänga utanför båten. De kunde möjligen användas för grov koll vid en större reparation e d, men dög inte för certifiering av ett skrov. Antagligen finns de kvar. Hade glädje av en av dem när jag byggde handkärra i slutet av 70-talet.)

Häng mera!
/Per
Sverker Härd  sverker.hard@hotmail.com 2009-01-20 23:53
Kort kommentar till Christian (och övriga) ang bryggsegling på jobbet. Har ni sett att man kan vara med i Volvo Ocean Race Game? Är det någon av er som är med? Man kan hoppa in när man vill i spelet, men chansen att vinna totalen finns inte om man inte är med från början (1:a pris en volvo C30). Priser finns för delsträckor också.

Jag hoppade in i slutet på tredje sträckan, fyra dagar nordväst från Singapore. Är nu på väg mot Kina på delsträcka fyra. Har valt sydöstlig rutt, trots lätta vindar. Nya vindprognosen kl 23 passade mig och jag är på väg upp i resultatlistan. Ligger ca 7500 av 125 000 båtar... F-n tappade 350 båtar på ett slag under tio minuter just nu.

Ang ämnet. Intuitivt tycker jag att om inte kompetensen/behörigheten/utrustningen finns i Sverige borde Styrelsen ta reda på vad som krävs för att etablera sådan. Kanske i samarbete med Finessa?

/s

Du behöver logga in för att skriva i forumet

Betala med Swish
123 029 02 13
QR Code
© Copyright 2018 Finnjolleförbundet